Pulverfärg, också känd som härdplast, är en färg som vid upphettning i spisen leder till en kemisk reaktion som i sin tur resulterar i en stark och hållfast film. Pulverfärger indelas i följande grupper utifrån deras egenskaper:

1. Epoxy (för användning inomhus eller där slagtålighet behövs)

2. Epoxypolyester (interiördetaljer)

3. Polyestrar (vädersäkra, för bruk utomhus)

4. Polyuretaner (detaljer avsedda för användning vid särskilt svåra väderleksförhållanden)

Vi använder oss av pulverfärger tillverkade av världens största pulverfärgproducent – Akzo Nobel (varumärke INTERPON).

Vi använder oss av pulverfärger tillverkade av världens största pulverfärgproducent – Akzo Nobel (varumärke INTERPON).

Epoxy, Interpon 100-serien: Interpon 100 är en pulverfärgserie baserad på epoxidbeck, och den är avsedd till att förse produkter och deras komponenter med en optimal mekanisk hållfasthet samt utmärkta skyddsegenkaper i de förhållanden där man inte kan förvänta sig en långvarig exponering för UV-strålning eller påverkan av väderlek.

Epoxypolyester, Interpon 700-serie: Interpon 700 är en pulverfärgserie baserad på epoxidbeck/hybridpolyester, som besitter de bästa egenskaper beträffande färghärdighet, värmebeständighet och hållfasthet jämfört med Interpon-100 serie som är baserad på ren epoxidbeck.

Polyester Interpon TC-serie: Interpon TC är en av de mest använda polyesterbaserade pulverfärgserier som inte innehåller TGIC*. TC kännetecknas av stor ljus- och väderbeständighet.

Polyestrar med arkitekturskvalitet Interpon D94 och Interpon D36: Interpon D94 (Interpon D94 HR Gloss) är en polyesterfärg som har extra tillsatser av ämnen som höjer dess väderbeständighet; det utgör en pulverfärgserie avsedd för täckning av aluminiekonstruktioner samt zinkbelagt stål. Interpon 94 erbjuds i en riklig skala av kulörer och innehåller inte TGIC. Som en del av serien avsedd för pulvermålning av fasader har Interpon D94 en utmärkt väderbeständighet och färghållfasthet, dessutom motsvarar den alla europeiska standarder beträffande baskonstruktionsbeläggning. Alla Interpon D36 färger är formulerade för att fullständigt möta kraven hos BS 6496:1984, BS 6497:1988, Qualicoat Class 1 och GSB.

Interpon D36 motsvarar också alla ovannämda krav och det erbjuds ett brett urval av denna produkt även med låg glans (30%).

Zinkinnehållande grundfärg PZ 770, eller zinkgrund: Pulverzink PZ 770/ polyzink är en ny underlagsfärg (grund) av zinkpulver, som har testats på flera ställen världen runt, inklusive Sverige. Produkten PZ 770 är avsedd för skydd av stålytor – samt för att påskynda processen jämfört med härdning. Därför sker såväl målning som applicering av zinkpulver i en och samma verkstad och med hjälp av samma verktyg. Försök som har genomförts i Sverige har säkerställt att PZ 770 är jämförbar med andra metoder av stålbearbetning såsom varmförzinkning. Ändå bör man komma ihåg att PZ 770:s yta alltid behöver täckas med en tonerad pulverfärg. Försök har även bevisat att PZ 770 är väsentligt bättre än zinkfosfaterad skiva som täckts av blöt grundfärg och vars ytfärg var en polyesterpulverfärg. I alla försök genomförda i Sverige använde man sig av Interpon polyesterpulverfärg av typ 12 688, som har godkänts av VCE (Volvo Construction Equipment – Volvo konstruktionsutrustning).

I arbetet med pulverfärger använder man sig av RAL och NCS färgkartor, därav RAL är vanligast och mest välspridd.

Därutöver finns det färger med specialeffekter, pulverlack, strukturfärger, värmesäkra färger (upp till 380 grader) o s v.

* TGIC-fri: En miljövänlig och ickehälsovådlig pulverfärg utan tungmetaller.