AS Arco Color är ett estniskt företag startat på privatkapital, vars verksamhetsområde erbjuder pulvermålningstjänster. I företaget har det samlats fältspecialister, vars dagliga arbete har pågått i detta verksamhetsområde i redan 15 år.

I företaget har det samlats fältspecialister, vars dagliga arbete har pågått i detta verksamhetsområde i redan 15 år.

Preliminär rening av detaljer som ska målas sker på en automatisk tvättlinje, i vars arbete det används moderna och miljövänliga material. I vårt val av teknologi har vi utgått från en princip som tillåter oss att rena såväl oädla metaller och preliminärt zinkbelagt stål som aluminium. Användningen av de miljövänliga tvättmedlen är en ny etapp i avfettning av och avlägsnande av olja från metaller. Färgning sker på en semiautomatisk linje med pulverfärger. Måttet på de detaljer som tvättas kan uppgå till 3400 x 1200 x 2000 mm. Måttet på detaljer som färgas kan uppgå till 8 000 x 1 500 x 2 000 mm, samt vikt 500 kg.